Automat ze środkami ochrony osobistej

Z naszej strony zadbaliśmy w pełni, aby Państwa zakupy były bezpieczne i komfortowe.

Przy wejściu głównym do Galerii Tarnovia działa specjalny automaty ze środkami ochrony osobistej, gdzie można nabyć maseczki ochronne, rękawiczki oraz rodki dezynfekujące.

Dodatkowo prosimy o stosowanie się do wytycznych Rady Ministrów i Ministra Zdrowia:

  • zachowania minimum 2 metrów odległości od pozostałych osób
  • zasłaniania ust i nosa
  • unikania skupisk ludzi
  • częstego mycia rąk i używania płynów dezynfekujących
  • podczas zakupów używania rękawiczek jednorazowych lub foliowych
  • parkowania samochodów w miarę możliwości na co drugim miejscu, zachowanie dystansu przy wsiadaniu/wysiadaniu z pojazdów
  • na terenie galerii obowiązuje zakaz spożywania jakichkolwiek posiłków i produktów w przestrzeni komunikacyjnej celem minimalizacji zakażenia

Na terenie galerii znajdują się informacje i instrukcje, które pomogą Państwu w stosowaniu nowych zasad.

Życzymy udanych zakupów!

foto